Rola badana termowizyjnego rozdzielni elektrycznych


Nowe metody produkcji opracowane i wdrożone w rozmaitych branżach przemysłowych w ostatnich latach, wydobyły na światło dzienne nowe problemy związane z bezpieczeństwem pracowników oraz dostępnością energii elektrycznej. Mając na względzie obie te ważne kwestie, wydaje się zasadne wdrożenie dodatkowych systemów działań i postępowań, mających na celu zaspokojenie wszystkich aspektów tych problemów.

Nie da się ukryć, że elektryczne tablice rozdzielcze stały się w ostatnich czasach swoistym centrum nerwowym, pod które podpięte zostały wszelkie podejmowane procesy wytwórcze i produkcyjne. Od odpowiedniego stanu instalacji elektrycznej zależy podtrzymanie produkcji oraz zapewnienie stałego łańcucha dostaw. Badania termowizyjne rozdzielni elektrycznych, przeprowadzane przez wykwalifikowanych specjalistów z użyciem nowoczesnych urządzeń monitorujących są właściwą drogą do zniwelowania groźby potencjalnych przestojów, wpływających bezpośrednio na rentowność i produktywność firm. Awaria rozdzielni elektrycznej to każdorazowo poważny problem, odbijający się na pracy i bezpieczeństwie zatrudnionych. Dlatego właśnie wskazuje się, że badania termowizyjne rozdzielni elektrycznych powinno się wykonywać przynajmniej raz w roku, chociaż warto takie działania prewencyjne podejmować znacznie częściej.

Na czym jednak dokładnie polega takie badanie? Generalnie rzecz ujmując, jest to działanie diagnostyczne, podczas którego ocenia się wielkości przyrostu temperatur poszczególnych złączy elektrycznych i urządzeń (szyn zbiorczych, wyłączników mocy i transformatorów) oraz samych przewodów. Wyniki takie zestawia się z temperaturami panującymi w danej rozdzielni, biorąc jednocześnie pod uwagę częstotliwość używania urządzeń podpiętych do sieci elektrycznej. Badania takie pozwalają na czas wykryć usterki i inne anomalie grożące awarią rozdzielni. Samo badanie przeprowadza się z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, artykułowanych w przepisach BHP. W użyciu jest kamera termowizyjna o dużej rozdzielczości i wrażliwości.