Szkolenia BHP w zakładzie pracy


Prowadzenie każdego biznesu, w którym przedsiębiorca zatrudnia pracowników, wiąże się z wieloma obowiązkami. Firma musi prowadzić dokumentację związaną z kadrami, rozliczać pensje, odprowadzać podatki do urzędu skarbowego oraz szkolić kadry.
Przedsiębiorca oczekujący od swoich pracowników efektywnej i wydajnej pracy musi prowadzić szkolenia, dzięki którym kadra zdobywa odpowiednią wiedzę, a robotnicy potrafią obsługiwać maszyny i urządzenia. Nowoczesny właściciel firmy powinien umożliwić zatrudnionym osobom zdobywanie kolejnych umiejętności, uprawnień i certyfikatów.
Są też szkolenia, które wymagane są przez ustawodawcę i do nich między innymi należą szkolenia BHP. Trudno sobie wyobrazić bezpieczeństwo w zakładzie, w którym pracownicy nie znają przepisów związanych z bezpieczeństwem pracy i ochroną przeciwpożarową. Szkolenia takie mogą przeprowadzać pracownicy posiadający odpowiednie uprawnienia lub specjaliści z firmy zewnętrznej.
Aby praca w zakładzie była bezpieczna dla nowego pracownika oraz dla jego otoczenia, zgodnie z przepisami musi od przejść szkolenie z przepisów BHP. Każde szkolenie musi być cyklicznie odnawiane. Okres ten zależy od pracy, jaką wykonuje szkolony pracownik, jednak nie może być dłuższy niż trzy lata.
Jeżeli przedsiębiorca zdecyduje się na zatrudnienie specjalistycznej firmy, która przeprowadza takie szkolenia, może liczyć nie tylko na przygotowanie pracowników do bezpiecznej pracy na danym stanowisku, ale także na przeprowadzenie kursu ochrony przeciwpożarowej oraz nauki udzielania pierwszej pomocy.
Ponadto większość firm prowadzących szkolenia BHP doradza w interpretacji przepisów związanych z bezpieczeństwem pracy, pomagają w tworzeniu różnego rodzaju regulaminów, a także mogą przeprowadzić audyt bezpieczeństwa. Dodatkowo mogą pomagać w przypadku wypadków przy pracy, a nawet reprezentować przedsiębiorstwo w instytucjach państwowych. Co ciekawe, po podpisaniu umowy z firmą zewnętrzną, to ona przejmuje odpowiedzialność w zakresie bezpieczeństwa w zakładzie.