W trosce o wzrok.


W trakcie spawania występuje kilka rodzajów promieniowania. Każde z nich niekorzystnie wpływa na nasze zdrowie. Oczywiście dopiero w sytuacji kiedy jesteśmy narażeni na jego ekspozycję w sposób ciągły. Promieniowaniem, które jest najbardziej zauważalne a jego skutki odczuwamy najszybciej jest promieniowanie świetlne. Narażenie na zbyt dużą ilość światła spawalniczego powoduje popularne” naświetlenie oczu.” Mówiąc bardziej profesjonalnie, powoduje poparzenie narządu wzroku jakim są oczy. Uraz ten dotyczy najczęściej osób postronnych pracujących w pobliżu stanowisk spawalniczych. Jedną z metod, która doskonale zapobiega temu zjawisku jest oddzielenie stanowisk spawalniczych od innych miejsc pracy. Doskonale sprawdzą się do tego ekrany spawalnicze. Równie dobrym pomysłem wydają się być kurtyny paskowe. Nie ograniczają one mobilności spawacza. Kolejnym dobrym rozwiązaniem są kurtyny z PCV. Zatrzymują one nie tylko promieniowanie świetlne ale również pozostałe rodzaje promieniowania. Tego typu urządzenia powinny znajdować się na każdym stanowisku spawalniczym. Ich koszty nie są wysokie. Ochrona zdrowia pracowników powinna stanowić priorytet dla każdego pracodawcy. Wszystkie wymienione środki ochrony nie zaburzają procesu produkcji i nie wpływają negatywnie na jej jakość.

Zobacz polecane: https://ekranypcv.pl/